Gwarancja de minimis

Drukuj

Bank Spółdzielczy w Żaganiu, zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją BGK.

 

  • możliwość  otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,
  • minimum formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK,
  • możliwość otrzymania wyższej kwoty limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty.

 

Gwarancją można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.

 

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

 

Gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) objęte mogą być następujące produkty kredytowe:

 

1) kredyty obrotowe:

a) kredyt w rachunku bieżącym,

b) kredyt w rachunku kredytowym „Szybka gotówka dla Firm”,

c) kredyt obrotowy – nieodnawialny w rachunku kredytowym,

 

2) kredyty inwestycyjne:

a) kredyt inwestycyjny – „Szybka inwestycja”,

b) kredyt inwestycyjny.

 

Kredyty udzielane wyłącznie w PLN.

 

Przedmiot kredytowania

 

Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) muszą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej.

Kredyt inwestycyjny objęty gwarancją BGK musi być wykorzystany zgodnie z celem kredytowania, określonym w umowie kredytu oraz muszą być spełnione warunki uruchomienia kredytu określone w umowie kredytu.

 

Okres kredytowania

 

Okres kredytowania zgodny ze szczegółowymi parametrami produktów objętych gwarancją BGK.

Dopuszcza się możliwość dla kredytów obrotowych spłacanych w cyklicznych ratach, by okres kredytowania był dłuższy niż okres ważności gwarancji, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego, obowiązującego w całym okresie kredytowania, z zastrzeżeniem, że okres kredytowania nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Dopuszcza się możliwość dla kredytów inwestycyjnych spłacanych w ratach, by okres kredytowania był dłuższy niż okres ważności gwarancji pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego, obowiązującego w całym okresie kredytowania, w postaci przedmiotu inwestycji, z zastrzeżeniem, że okres kredytowania nie może być dłuższy niż 180 miesięcy.

Jednostkowa gwarancja udzielona jest na czas określony i obowiązuje na okres nie dłuższy niż:

1)27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego;

2)99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego

i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

 

Wysokość gwarancji  BGK

Kwota jednostkowej gwarancji objętej portfelową linią gwarancyjną de minimis (PLD), stanowi do 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego.

Maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji, udzielonych jednemu Klientowi nie może przekroczyć 3.500.000 PLN.

Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny wynosi 0%, natomiast za kolejne okresy roczne wynosi 0,5%.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Doradcą:


Centrala w Żaganiu: Malwina Gadalska (68) 377 25 76

Oddział w Nowogrodzie Bobrzańskim: Elżbieta Kaziów (68) 321 62 82

Oddział w Szprotawie: Szymon Milewski (68) 376 58 63

 

Nasi pracownicy służą pomocą w wypełnianiu dokumentacji.

 

Współpracujemy z :

bps1


con1

 

© Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu
68-100 Żagań, ul. X-lecia 6/1
tel. 68 368 12 99, fax 68 377 22 06
www.bszagan.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
KRS: 0000120130, NIP: 924-000-41-66

 

bfg1

Wednesday the 23rd.