Informacje EURO-FACTA

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Żaganiu.

Czytaj więcej: Informacje EURO-FACTA

Informacja

Bank Spółdzielczy w Żaganiu informuje, że zgodnie z art. 56 ustawy – Prawo bankowe, Klient ma możliwość wydania do swoich indywidualnych rachunków (są to rachunki: rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej) dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

 

Zarząd Banku

Informacja dotycząca FATCA

Bank Spółdzielczy w Żaganiu informuje,że z uwagi na fakt iż Bank został zaliczony do kategorii banku lokalnego w związku z tym nie musi przeprowadzać procedur identyfikacyjnych i nie musi pobierać od klientów oświadczeń FATCA.

 

W związku z powyższym informujemy Klientów, że rachunki NIE BĘDĄ BLOKOWANE.

 

 

Zarząd Banku

Monity Bezpieczeństwa

Niepoprawna klasyfikacja strony www.bszagan.pl doprowadziła do jej blokady. Spowodowało to monity o możliwym ataku i zagrożeniach wysyłanych z naszej strony. Całość została wyjaśniona i nasz serwis działa poprawnie. Za utrudnienia Przepraszamy.

Nowy regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2016r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu podjął uchwałę wprowadzającą zmianę „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych"  (uchwała Zarządu Nr 21/01/16 z dnia 9 listopada 2016r.). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 roku i uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy Prawo bankowe, m.in.: dotyczące rachunków „uśpionych”, czyli rachunków na których nie wystąpiła żadna aktywność przez okres co najmniej 10 lat, a także nakładające na Bank obowiązek informacyjny w zakresie możliwości wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

 

Regulamin do pobrania.

Współpracujemy z :

bps1


con1

 

© Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu
68-100 Żagań, ul. X-lecia 6/1
tel. 68 368 12 99, fax 68 377 22 06
www.bszagan.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
KRS: 0000120130, NIP: 924-000-41-66

 

bfg1

Wednesday the 23rd.