Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Drukuj

 

 

Szanowni Państwo

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu uprzejmie informuje Klientów, że w naszym Banku zostały wdrożone Zasady Ładu Korporacyjnego. Decyzja o wdrożeniu Zasad została potwierdzona stosownymi uchwałami organu zarządzającego oraz organu nadzorującego. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

 

Bank Spółdzielczy w Żaganiu stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego w zakresie określonym
w załączniku do uchwały Zarządu Banku Nr 33/01/14 z dnia 18 grudnia 2014r. oraz do uchwały Rady Nadzorczej Banku Nr 20/14 z dnia 22 grudnia 2014r.

Zgodnie z § 1 ust. 4 wyżej powołanej uchwały Zarządu, w Banku Spółdzielczym w Żaganiu nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

  1. 1)§ 6 w brzmieniu:

„§6.

  1. 1.W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującegonadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.
  2. 2.Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi”, odstąpienie od przestrzegania zapisu
§ 6 nie wymaga uzasadnienia.  

  1. 2)§ 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

W Banku Spółdzielczym w Żaganiu nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, gdyż nie dotyczą Banku: § 22, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

 

 

 

Współpracujemy z :

bps1


con1

 

© Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu
68-100 Żagań, ul. X-lecia 6/1
tel. 68 368 12 99, fax 68 377 22 06
www.bszagan.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
KRS: 0000120130, NIP: 924-000-41-66

 

bfg1

Friday the 18th.