Osoby Fizyczne

Drukuj

Kredyty dla klientów indywidualnych

 

Bank Spółdzielczy w Żaganiu oferuje szeroki wachlarz produktów kredytowych, charakteryzujących się szybkim czasem rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu oraz uproszczoną procedurą związaną z ubieganiem się o kredyt.

 

Wśród kredytów konsumenckich Bank oferuje m.in. kredyty: gotówkowe, członkowskie, okazjonalne. Kredyty te przeznaczone są na finansowanie potrzeb konsumpcyjnych bez konieczności ich udokumentowania. Maksymalny okres kredytowania wynosi 84 m-cy, tj. 7 lat. Kredyt może zostać udzielony do wysokości 12 - krotności dochodów netto Wnioskodawcy. Oprocentowanie kredytu jest stałe lub zmienne - określone uchwałą Zarządu Banku a odsetki naliczane są od salda zadłużenia. Spłaty kredytów przebiegają w okresach miesięcznych - Kredytobiorca sam decyduje o tym na który dzień miesiąca mają przypadać raty kredytu oraz o formie rat: czy maja to być raty stałe czy malejące. Zabezpieczenie kredytu negocjowane jest indywidualnie z Kredytobiorcą.

 

Posiadacze ROR mogą uzyskać odnawialny kredyt w rachunku. Kredyt ten udzielany jest w formie linii kredytowej na okres do 12 m-cy z możliwością automatycznego przedłużenia umowy kredytu na kolejny okres bez konieczności składania nowego wniosku i podpisywania nowej umowy. Wysokość limitu kredytu uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek, liczonych jako średnia z ostatnich trzech miesięcy.

 

Bank udziela kredytów mieszkaniowych, które mogą być wykorzystane na:

1.     zakup działki budowlanej;

2. zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu;

6.  wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7. spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank;

8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera):

a) budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

10. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

11. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10.

Kredyt może zostać udzielony na okres od 3 do 25 lat, Bank kredytuje do 80% wartości inwestycji. Kredytobiorca sam wybiera rodzaj rat: malejące lub stałe oraz termin płatności raty.

 

Bank udziela również kredytów hipotecznych na cele dowolne, nie wymagające udokumentowania.
Okres kredytowania wynosi od 3 do 15 lat. Minimalna kwota kredytu to 10.000,00 a maksymalna uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (wartość wg wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego).
Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia.

 

Zapraszamy do naszych placówek!

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz służą pomocą w wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z :

bps1


con1

 

© Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu
68-100 Żagań, ul. X-lecia 6/1
tel. 68 368 12 99, fax 68 377 22 06
www.bszagan.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
KRS: 0000120130, NIP: 924-000-41-66

 

bfg1

Wednesday the 28th.